Instrukce

Aby měly výsledky Speedtestu nějakou vypovídající úroveň, je potřeba dodržet několik zásad:

Při vyhodnocení výsledků testu je potřeba vzít v úvahu následující skutečnosti: